• Otvorený list žiakom a rodičom

    • Mgr. Miroslav Bednár - riaditeľ SZŠ Poprad

     Mgr. Jozef Vallašek - riaditeľ SZŠ Zvolen

     Z listu vyberám:

     "Pred nami je obdobie, kedy budeme bilancovať končiaci sa rok a dáme si predsavzatia pre rok nadchádzajúci. Keďže máme spoločný cieľ – vzdelávať a vychovávať našich žiakov tak, aby boli dokonale pripravení vykonávať svoje budúce povolanie a na ktorých bude hrdá škola, rodičia i samotní žiaci, dajme si aj jedno spoločné predsavzatie:

     Nech vzťahový trojuholník, ktorého strany sú učitelia, žiaci a rodičia, bude rovnostranný.

     Nebude to ľahké, ale spoločným úsilím to určite zvládneme."

     Celé znenie listu si môžete milí žiaci a milí rodičia prečítať: tu