• Projekty

    • Všetky projekty nájdete na hlavnej stránke školy:

      

     http://szszv.eu

      

     Tabuľka uskutočnených projektov:

     Por. číslo

     Termín a miesto uskutočnenia projektu

     Názov projektu

     Počet účastníkov

     1.

     14. 10.  -  11. 11. 2007

     Španielsko - Malaga

     Kvalita života seniorov 

     v európskych domovoch dôchodcov   

     7 študent. + ped.dozor

     Mgr. J. Suchomelová

     2.

     25. 5.  -  22. 6. 2008

     Španielsko - Malaga

     Úloha zdravotníckeho asistenta v zariadeniach drogových závislosti

     15 študentov + ped. dozor

     Mgr. Denisa Gelienová

     Mgr. Mária Víglaská

     3.

     26. 10. – 22. 11. 2008

     Španielsko - Malaga

     Nurse Assistents Practices in the Drug Dependent Establishment

     7 študentov + ped. dozor

     PhDr. Lýdia Hrivnáková

     4.

     2. 3.  – 14. 3. 2009

     Španielsko - Malaga

     Stredné zdravotnícke vzdelávanie v EÚ

     6 pedagógov

     5.

     31. 05. – 13. 06. 2009

     Česko - Vyškov

     Úloha zdravotníckeho asistenta v nemocničných zariadeniach

     8 študentov + ped. dozor

     PhDr. Anna Kamenická

     6.

     24. 05.  -  21. 6. 2009

     Španielsko - Malaga

     Kvalita života seniorov 

     v európskych domovoch dôchodcov   

     10 študentov + ped. dozor

     PaedDr. Viera Fraňová

     7.

     30. 05.  -  12. 06. 2010

     Španielsko - Malaga

     Zvyšovanie kvality zdravotníckeho vzdelávania v EU

     6 pedagógov

     8.

     30. 5.  -  26. 6. 2010

     Španielsko - Malaga

     Zlepšovanie kvality života seniorov v EÚ

     14 študentov + ped. dozor

     PhDr. Anna Kamenická

     PaedDr. Ružena Sekerešová

     9.

     30. 5.  -  25. 6. 2010              

     Vyškov - Česko

     Úloha a postavenie zdravotníckeho asistenta

     v nemocničných zariadeniach

     10 študentov + ped. dozor

     Mgr. Žaneta Jakabová

     10.

     10. 04.  -  24. 4. 2011

     Španielsko - Malaga

     Spoznávanie teoretického a praktického vzdelávania v

     školách a zdravotníckych zariadeniach v Španielsku

     6 pedagógov

      

     11.

     29. 5. - 26. 6. 2011

     Španielsko - Malaga

     Česko - Vyškov

     Prax slovenských zdravotníckych asistentov

     v európskych zdravotníckych zariadeniach

     spolu 28 študentov

     + pedagogický dozor

      

              12.

       18. 5.   -  22. 6. 2014

       Španielsko - Malaga           

       Česko - Vyškov

        Prax zdravotníckych asistentov

        v sociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti v Európe

      28 študentov  +  ped. dozor