• ŠkVP


        • ŠkVP je k nahliadnutiu u p. Mgr. Janky Kopčanovej zástupkyne riaditeľa školy.