Prihláška na štúdium na našej škole

Elektronická prihláška na denné štúdium (len pre žiakov ZŠ)


(nie pre externé-večerné štúdium, prihlášky pre toto štúdium sú dostupné tu:
http://szszv.eu/sk/Article/348/Category/186/INFORM%C3%81CIA%20O%20EXTERNOM%20%C5%A0T%C3%9ADIU.proxia)

Žiadame Vás o vyplnenie všetkých povinných polí na elektronickej prihláške.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: